Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 06/10, UBND Thành phố ban hành văn bản số 4835/UBND – NC về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung về công điện số 776/CĐ – TTg, ngày 29/6/2019 của Thủ Tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyệt đối không để lặp lại tình trạng cháy rừng xảy ra trên diện rộng như tháng 6, tháng 7 năm 2019.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo, cảnh báo cháy rừng, chế độ báo cáo, đảm bảo cập nhật, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng, duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 vào mùa cao điểm; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị xây dựng và triển khai phương án  PCCC rừng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và PCCC rừng, phát bản tin cảnh báo cháy rừng.

Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo các đơn vị đóng quân trong rừng, gần rừng cần phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an Thành phố, chính quyền địa phương tham gia công tác PCCC rừng và xây dựng phương án bảo vệ rừng và PCCC rừng tại chỗ, chuẩn bị sẵn lực lượng, trang thiết bị chữa cháy rừng chủ động tham gia chữa cháy rừng khi được huy động.

Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, PCCC rừng. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định , nội quy về PCCC rừng và hướng dẫn chủ rừng tổ chức khắc phục kịp thời các tồn tại, vi phạm…

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có rừng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC rừng, xây dựng các nội dung khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp PCCC rừng. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã, chủ rừng thực hiện nghiêm  các quy định về PCCC rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật…

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm theo nội dung của văn bản này./.           

                                                                                           Đặng Diện (tổng hợp)