Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội sẽ phát triển mới 30-40 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.Theo kế hoạch, năm 2021, thành phố phấn đấu phát triển mới 30-40 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi quận, huyện, thị xã có từ 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trở lên đi vào hoạt động.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, UBND thành phố ban hành kèm theo 7 nhiệm vụ. Trong đó, khảo sát lựa chọn các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo quy định. Công bố các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố đạt tiêu chí theo Quyết định số 920/QĐ-BCT. ngày 16/4/2019, của Bộ Công Thương trên Cổng thông tin điện tử thành phố và các sở: Công Thương, NN&PTNT, Thông tin và Truyền thông. Tổ chức Lễ khai trương các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các quận, huyện, thị xã, trung tâm thương mại, siêu thị.

Cùng với đó, tuyên truyền thông tin chương trình lễ khai trương và phát triển hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thông qua chương trình người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển kênh phân phối hàng việt Nam ở nước ngoài theo các hình thức xây dựng phóng sự trên đài truyền hình VTV1, đài truyền hình Hà Nội, bài viết trên báo, tạp chí, in tờ rơi, tờ gấp phát tại các hội nghị, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP.

UBND thành phố cũng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc vận hành duy trì các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã khai trương năm 2020 và các điểm khai trương năm 2021. Tổ chức Hội nghị liên kết thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao trở lên tại Hà Nội; kết nối các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Hà Nội với các tỉnh, thành phố để trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố trong cả nước…

Thông qua các nhiệm vụ trên nhằm thúc đẩy sản xuất các sản phẩm làng nghề, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt là tiếp tục triển khai mở rộng việc xây dựng hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đáp ứng đúng tiêu chí theo quy định; phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn của thành phố Hà Nội./.

Theo Cổng GTĐT Hà Nội