Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội phấn đấu thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM năm 2018

Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình số 02-CTr/TU về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020" của Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng BCĐ dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng BCĐ.Thực hiện chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, trong năm 2017, tổng giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản của ngành Nông nghiệp thủ đô ước đạt 35.133 tỷ đồng (giá so sánh 2010) tăng 2,33% so với năm 2016 và ước đạt 43.110 tỷ đồng (giá thực tế), bằng 100% so với năm 2016. Về cơ cấu giá trị sản xuất: trồng trọt, lâm nghiệp 44,40%; chăn nuôi, thủy sản 52,56%; dịch vụ 3,04%. Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố đến nay đạt 25%, trong đó đối với lúa, ngô, rau, hoa, cây ăn quả, chè đạt 17,9%, chăn nuôi 33,5%, thủy sản 13%.

Về xây dựng nông thôn mới, năm 2017, thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ công nhận thêm 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, đến nay Thành phố đã có 04 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức; có 285/386 xã (chiếm 73,83%) được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Về nâng cao đời sống nông dân, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm mạnh, từ 3,65% (năm 2016), giảm xuống còn 2,57% (cuối năm 2017), một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp là: Quốc Oai 0,48%, Gia Lâm 1,0%, Thanh Trì 1,41%, Đông Anh 1,57%… 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng – Trưởng BCĐ đã yêu cầu các ban, ngành chức năng, MTTQ, các đoàn thể của Thành phố cũng như các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân. Trong đó, năm 2018 tập trung đưa ứng dụng khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Tăng trưởng sản xuất nông nghiệp từ 2-2,5%. Phấn đấu có thêm 26 xã và 02 huyện đạt chuẩn NTM (nâng tổng số huyện đạt chuẩn NTM là 6 huyện). Thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt 41 triệu đồng/người/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn mới đạt 2,11%.../.

                                                                                          Nguyễn Thúy