Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành các quyết định về công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (đợt 1).Tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 3/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội, công nhận hai xã: Yên Viên, Phù Đổng (huyện Gia Lâm) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 (đợt 1).

Tại Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 3/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội, công nhận hai xã: Sơn Hà (huyện Phú Xuyên) và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (đợt 1).

Các xã: Yên Viên, Phù Đổng (huyện Gia Lâm), Sơn Hà (huyện Phú Xuyên) và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

UBND các huyện: Gia Lâm, Phú Xuyên, Sóc Sơn và UBND các xã: Yên Viên, Phù Đổng, Sơn Hà, Minh Phú có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đã đạt theo quy định.

Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn thành phố có 353/382 xã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 11 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với các quyết định trên của UBND thành phố, đến nay, Hà Nội có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

NT (Theo Hà Nội mới)