Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội có thêm 3 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 29/12, đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) TP Hà Nội tổ chức đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại 3 xã: Thượng Mỗ, Trung Châu, Phương Đình (huyện Đan Phượng). Theo đó, cả 3 xã đều đủ điều kiện trình UBND TP xem xét, công nhận đạt chuẩn năm 2022.Bước chuyển mạnh từ văn hoá, y tế, giáo dục

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao, Đảng uỷ 3 xã: Thượng Mỗ, Trung Châu, Phương Đình đã ban hành nghị quyết về việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu được các xã kiện toàn, do Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng ban.

Trên cơ sở nghị quyết của Đảng uỷ, UBND các xã đã ban hành kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện nâng cấp các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ủng hộ của nhân dân, đến nay, 3 xã: Thượng Mỗ, Trung Châu và Phương Đình đã đạt 2 tiêu chí bắt buộc trong xây dựng NTM kiểu mẫu gồm: Thu nhập (cao hơn 10% mức bình quân đầu người đối với xã NTM nâng cao), và mô hình thôn thông minh. Trong số 8 tiêu chí NTM kiểu mẫu, xã Thượng Mỗ đã tự đánh giá đạt 3 tiêu chí gồm: Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Văn hoá. Xã giữ vững phổ cập tiểu học và THCS đúng độ tuổi. 2/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2. Mô hình “Bác sĩ gia đình” được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ quản lý sức khoẻ toàn dân đạt gần 95,6%. 100% số thôn cũng đã có nhà văn hoá, trung tâm thể thao…

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Trung Châu Đỗ Trung Thành cho biết, địa phương đã tự đánh giá đạt 2 tiêu chí gồm: Giáo dục & Đào tạo và Y tế. Đến nay, 2/2 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Xã cũng được công nhận đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. Xã tổ chức tốt quản lý sức khoẻ toàn dân và mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình…

Tại xã Phương Đình, chất lượng giáo dục & đào tạo ngày càng được nâng cao. Xã có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2. Duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Trạm y tế xã được xây dựng mới năm 2017, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Kết quả tự đánh giá cho thấy, xã Phương Đình đã đạt 2/8 tiêu chí NTM kiểu mẫu gồm: Giáo dục & Đào tạo và Y tế.

Trong số 8 tiêu chí NTM kiểu mẫu, xã Thượng Mỗ đã tự đánh giá đạt 3 tiêu chí gồm: Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Văn hoá. Xã giữ vững phổ cập tiểu học và THCS đúng độ tuổi. 2/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2. Mô hình “Bác sĩ gia đình” được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ quản lý sức khoẻ toàn dân đạt gần 95,6%. 100% số thôn cũng đã có nhà văn hoá, trung tâm thể thao…

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Trung Châu Đỗ Trung Thành cho biết, địa phương đã tự đánh giá đạt 2 tiêu chí gồm: Giáo dục & Đào tạo và Y tế. Đến nay, 2/2 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Xã cũng được công nhận đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. Xã tổ chức tốt quản lý sức khoẻ toàn dân và mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình…

Tại xã Phương Đình, chất lượng giáo dục & đào tạo ngày càng được nâng cao. Xã có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2. Duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Trạm y tế xã được xây dựng mới năm 2017, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Kết quả tự đánh giá cho thấy, xã Phương Đình đã đạt 2/8 tiêu chí NTM kiểu mẫu gồm: Giáo dục & Đào tạo và Y tế.

Phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu toàn diện

Ngày 29/12, đoàn thẩm định NTM TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện các tiêu chí NTM của 3 xã: Thượng Mỗ, Trung Châu, Phương Đình. Dù vẫn còn những vấn đề còn tồn tại, cần cải thiện, tuy nhiên, căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 228/HD-SNN của Sở NN&PTNT Hà Nội, các thành viên đoàn thẩm định thống nhất đề xuất 3 xã đủ điều kiện trình UBND TP Hà Nội xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên các lĩnh vực theo tự đánh giá của mỗi địa phương.

Theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Điều phối NTM TP Hà Nội Ngọ Văn Ngôn, những năm qua, huyện Đan Phượng luôn là lá cờ đầu của TP Hà Nội trong xây dựng NTM nói chung. Thực tế cho đến nay, cả 5/5 địa phương được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đều là các xã thuộc huyện Đan Phượng.

Đánh giá cao kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của 3 xã: Thượng Mỗ, Trung Châu, Phương Đình, ông Ngọ Văn Ngôn đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý điều hành chính quyền, tuyên truyền, vận động, giám sát của MTTQ và các đoàn thể xã hội. Từ đó tạo sự đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm trong các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục giữ vững, phấn đấu xứng đáng là xã NTM kiểu mẫu.

Ông Ngọ Văn Ngôn cũng mong muốn các địa phương tiếp tục huy động mọi tiềm năng, nội lực, huy động sức dân, sự tham gia chung sức đồng hành của các doanh nghiệp; đặc biệt là vận dụng hiệu quả chính sách của Nhà nước để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu, phấn đấu đạt 5 tiêu chí NTM kiểu mẫu còn lại để trở thành những xã NTM kiểu mẫu toàn diện trong giai đoạn tới./.

NT (Theo Báo KTĐT)