Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội: Ban hành tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt

Ngày 14/6, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội.Theo đó, tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt được quy định cụ thể như sau:

  1. Cơ sở sản xuất giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

- Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004, Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ứng dụng công nghệ sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô; sản xuất giống trong nhà màng, nhà kính có hệ thống kiểm soát và điều tiết nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng; ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa hoặc bán tự động trong chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

- Sản xuất quy mô công nghiệp; chất lượng đạt quy chuẩn kỹ năng đối với từng loại giống cây trồng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  1. Vùng sản xuất rau, hoa, quả, chè ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

- Thuộc vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung của Thành phố.

- Có quy mô sản xuất từ 20ha trở lên đối với hoa; 30ha trở lên đối với cây rau, cây chè và cây ăn quả, trong đó có 70% các diện tích sản xuất trong vùng trở lên được các hộ đăng ký đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Các hộ sản xuất trong vùng được tổ chức thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp hoặc có hợp đồng hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định với doanh nghiệp.

- Có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường.

  1. Trang trại, hộ gia đình sản xuất rau, hoa, quả, chè ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

- Trang trại, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp trong vùng nông nghiệp chuyên canh tập trung của Thành phố. Trang trại phải đạt tiêu chí theo quy định tại khoản 1, điều 5 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Có tối thiểu 01 người làm trực tiếp trong một cơ sở (hộ, trang trại) sản xuất có trình độ chuyên môn kỹ thuật sản xuất trồng trọt từ trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo nghề sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao.

- Thực hiện đồng bộ quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất sau:

+ Sử dụng giống có năng suất, giá trị gia tăng cao, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, giống nhập khẩu được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

+ Canh tác rau, hoa cao cấp trong nhà màng, nhà lưới, nhà kính.

+ Sử dụng phân bón có nguồn gốc xuất xứ, đúng liều lượng, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật; sử dụng các loại phân bón sinh học, phân hữu cơ, các chế phẩm sinh học an toàn trong quá trình canh tác.

+ Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng (tưới thấm, tưới nhỏ giọt, tưới phun), hệ thống tưới tự động hoặc bán tự động bằng nguồn nước đảm bảo chất lượng theo quy định.

+ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vạt trong danh mục được phép sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, đúng liều lượng, đúng quy trình kỹ thuật; sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc trong phòng, trừ dịch bệnh./.

TX (TH)