Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đổi thay ở Trung Châu

Nằm ven sông Hồng, xã Trung Châu (huyện Đan Phượng) có những thuận lợi và khó khăn đan xen trong phát triển kinh tế. Dù vậy, sau nhiều năm nỗ lực, đời sống của người dân vùng đất ven sông này đã có nhiều đổi thay tích cực.Để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, cùng với hỗ trợ của TP, xã Trung Châu tập trung huy động nguồn lực nâng cấp đồng bộ hạ tầng. Tính riêng hai năm qua, địa phương đã huy động được trên 134 tỷ đồng phục vụ nâng cấp hệ thống điện, giao thông, thủy lợi…

Đến nay, gần 100% các tuyến đường trục xã, ngõ xóm đã được kiên cố hóa. Hệ thống thủy lợi được đầu tư, bảo đảm tưới tiêu cho trên 318ha đất sản xuất nông nghiệp. 100% số hộ dân được cung cấp đầy đủ điện lưới Quốc gia phục vụ sinh hoạt, sản xuất...

Trên cơ sở hạ tầng được nâng cấp, xã Trung Châu tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, mô hình kinh tế hiệu quả. Trong 2 năm qua, địa phương đã xây dựng được một số mô hình chuyên canh tập trung, điển hình như rau an toàn 34,2ha; chuối tiêu hồng 50ha...

Từ năm 2016, xã Trung Châu được huyện Đan Phượng đầu tư dự án chăn nuôi xa khu dân cư với diện tích là 10,86ha; giúp tổng đàn chăn nuôi 3 năm qua liên tục phát triển. Xã tiếp tục duy trì phát triển 15 trang trại. Ngoài ra, có trên 600 hộ sản xuất, kinh doanh nông sản như rau giá, khoai lang kén…

Cùng với phát triển sản xuất, xã Trung Châu đặc biệt quan tâm đến thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo. Hai năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội đã cho vay 6,23 tỷ đồng giải quyết việc làm cho 194 hộ; hỗ trợ 312 hộ vươn lên thoát nghèo với 8,844 tỷ đồng; xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 54 hộ chính sách, người có công với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng...

Bằng nhiều biện pháp cụ thể, đến nay, toàn xã Trung Châu đã không còn nhà ở dột nát. Thu nhập bình quân đầu người dân hiện đạt trên 54 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 0,43%.

Dù đã đạt được một số kết quả tích cực trong nâng cao đời sống cho người dân, tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Trung Châu Đỗ Trung Thành cho rằng, địa phương vẫn đứng trước khó khăn trong quá trình phát triển. Do đất sản xuất nằm trong vùng thoát lũ nên việc thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế. Địa bàn dân cư không tập trung khiến việc triển khai các dự án gặp nhiều trở ngại.

Cùng với việc huy động nguồn lực cho nâng cấp hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, vấn đề môi trường do chăn nuôi, nước thải sinh hoạt cũng đang nổi lên tại xã Trung Châu. Thực tế, việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho vùng dân cư nơi đây vẫn chưa thể thực hiện. Đây là những vấn đề mà địa phương phải tập trung giải quyết trong giai đoạn tới./.

NT (Theo KTĐT)