Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều kiện kiểm dịch thực vật đối với quả nhãn tươi xuất khẩu vào Úc

Để thúc đẩy việc xuất khẩu quả nhãn tươi vào thị trường Úc, vừa qua Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành văn bản số 2407/BVTV-KD về việc điều kiện kiểm dịch thực vật đối với quả nhãn tươi xuất khẩu vào Úc. Theo đó, các yêu cầu về kiểm dịch thực vật của Úc như sau:  1. Cấp mã số vùng trồng

Cơ sở trồng nhãn phải áp dụng biện pháp canh tác, quản lý sinh vật gây hại và thu hoạch đảm bảo giảm thiểu sinh vật gây hại trên quả nhãn, áp dụng Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và được Cục BVTV kiểm tra, cấp mã số. Cơ sở phải lập và lưu lại hồ sơ, nhật ký sản xuất.

Nhãn để xuất khẩu không bị nhiễm sâu bệnh, không dính dất, không lẫn thân, lá, cuống quả (trừ phần cuống đơn của từng quả), không được để lẫn với các sản phẩm  từ các vùng trồng chưa được cấp mã số. Thùng (hộp) đựng nhãn phải ghi rõ thông tin cơ sở trồng phục vụ cho việc truy nguyên nguồn gốc. Phải đảm bảo vệ sinh trong quá trình thu hoạch và vận chuyển nhãn từ nơi trồng đến cơ sở đóng gói, xử lý chiếu xạ để xuất khẩu.

  1. Đóng gói, ghi nhãn

Cơ sở đóng gói nhãn phải đăng ký và được Cục BVTV kiểm tra, công nhận đáp ứng điều kiện nhập khẩu của Úc và cấp mã số.

Bao bì đóng gói nhãn xuất khẩu sang Úc phải đảm bảo hạn chế việc lây nhiễm sinh vật gây hại, kẽ hở hoặc lỗ thoáng phải nhỏ hơn 1,6mm.

Thùng các tông đựng nhãn phải ghi rõ mã số cơ sở trồng nhãn, cơ sở đóng gói, cơ sở xử lý và ghi rõ bằng tiếng Anh “Treated with ionizing irradiation” hoặc “Treated with ionizing electrons” hoặc “Irradiated (food)” và có thể in logo theo quy định đối với thực phẩm chiếu xạ trên bao bì.

  1. Xử lý chiếu xạ

Nhãn xuất khẩu đi Úc phải được xử lý tại các cơ sở chiếu xạ đã được Cục BVTV và cơ quan kiểm dịch thực vật Úc đánh giá, công nhận với liều lượng theo quy định (tối thiểu 400 Gy và tối đa không quá 1000 Gy) dưới sự giám sát của cán bộ KDTV Việt Nam.

  1. Kiểm dịch thực vật đối với lô hàng xuất khẩu

Lô nhãn xuất khẩu phải được kiểm dịch thực vật, đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của Úc và có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Giấy chứng nhận) do cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam cấp, trên đó ghi rõ bằng tiếng Anh: "The fruit in this consignment have been produced in Vietnam in accordance with the conditions governing entry of fresh longan fruit to Australia and in accordance with the Work Plan "Export of Fresh Fruits from Vietnam to Australia".

Trong mục biện pháp xử lý trên Giấy chứng nhận ghi rõ "Liều chiếu xạ tối thiểu 400 Gy" "Irradiation at a minimum of 400 Gy"./.

TX (TH)