Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diễn đàn kinh doanh nông sản, rau an toàn năm 2018

Diễn đàn kinh doanh nông sản, rau an toàn trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2018 vừa được tổ chức tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Số 20 - Thụy Khuê, quận Tây Hồ). Sự kiện thu hút khoảng 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông sản an toàn TP. Hà Nội và 6 tỉnh, thành phố phía Bắc.Diễn đàn kinh doanh nông sản, rau an toàn trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2018 do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội (HPA) phối hợp với Liên đoàn lao động Thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố và Dự án Tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực miền Bắc (JICA) tổ chức.              

Diễn đàn tập trung vào thảo luận với chuyên đề: Kết nối xúc tiến thương mại sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, rau an toàn trên địa bàn TP. Hà Nội thông qua trang web Nông sản an toàn Hà Nội (nongsanantoanhanoi.gov.vn); Nâng cao nhận thức và vai trò tham gia kết nối tiêu thụ của người tiêu dùng Thủ đô thông qua các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội.

Ngoài ra, bên lề diễn đàn có hoạt động kết nối kinh doanh tại khu vực trưng bày sản phẩm với gần 40 bàn trưng bày sản phẩm của các tỉnh thuộc Dự án và các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp tại Hà Nội./.

Lưu Phượng