Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh thanh kiểm tra đảm bảo an toàn nông lâm thủy sản

Để bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố, thời gian qua, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, qua đó đã phát hiện nhiều vi phạm và xử lý kịp thời.Cụ thể, Chi cục đã tổ chức thanh, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc tại 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, phát hiện 2 cơ sở vi phạm. Nguyên nhân là do không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không thực hiện đầy đủ về theo dõi nhiệt độ đối với các sản phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt, vệ sinh kho bảo quản không bảo đảm.

Đồng thời lấy 366 mẫu giám sát chỉ tiêu an toàn thực phẩm sản phẩm nông sản, gồm: 102 mẫu thịt (lợn và gà), 30 mẫu thủy sản, 30 mẫu quả, 110 mẫu rau, 20 mẫu gạo, 30 mẫu chè, 35 sản phẩm tại chợ đầu mối, 9 mẫu chế biến nông sản. Lũy kế ước thực hiện đến ngày 30/6, Chi cục sẽ lấy 563/1.765 mẫu, đạt 32% kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Chi cục còn thực hiện thanh tra chuyên ngành tại 3/20 cơ sở (đạt 15% kế hoạch). Uớc đến hết tháng 6/2020 sẽ tổ chức thanh tra chuyên ngành tại 5/20 cơ sở, đạt 25% kế hoạch; kiểm tra liên ngành tại 16/30 cơ sở. Đoàn kiểm tra phát hiện 1 lô sản phẩm của một doanh nghiệp không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa gồm 27,8kg ô mai mận hậu.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội cũng tiến hành kiểm tra đột xuất tại 4/60 cơ sở. Kết quả, phát hiện 01 cơ sở trong công tác vệ sinh kho bảo quản không bảo đảm, không thực hiện theo dõi, ghi chép nhiệt độ các kho bảo quản sản phẩm, sử dụng phụ gia thực phẩm không có trong bản tự công bố và trên nhãn sản phẩm; 3 cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định. Đoàn kiểm tra đã niêm phong, bắt buộc cơ sở tái chế 135kg sản phẩm./.

NT (Theo Chinhphu.vn)