Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đan Phượng: Tổ chức hội nghị thẩm định công tác chọn điểm chọn hộ mô hình khuyến nông năm 2019

Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Đan Phượng đã tổ chức Hội nghị thẩm định công tác chọn điểm chọn hộ 2 mô hình khuyến nông: Thâm canh bưởi VietGAP và Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp.          Về dự hội nghị có Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật phòng Khuyến nông trồng trọt – Trung tâm Khuyến nông Hà Nội; Cán bộ Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội; Ban Giám đốc HTX Tân Lập, HTX Nấm Nghĩa Minh, Khuyến nông viên cơ sở và các hộ xin tham gia mô hình.

            Năm 2019, khi tham gia mô hình các hộ được hỗ trợ 50% số lượng giống và các vật tư thiết yếu; được tập huấn và có cán bộ kỹ thuật luôn theo sát, hướng dẫn bà con thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật.

            Sau khi thẩm định, xem xét các điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất, nhân lực, và khả năng đối ứng của các hộ xin tham gia mô hình đã lựa chọn được 12 hộ đủ điều kiện tham gia mô hình Thâm canh Bưởi VietGap và 01 hộ tham gia mô hình Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp.

            Chương trình Khuyến nông năm 2019 có nhiều thay đổi so với mọi năm. Vì vậy, việc tổ chức sớm hội nghị thẩm định công tác chọn điểm chọn hộ là rất quan trọng và là cơ sở ban đầu giúp thực hiện thành công mô hình./.

Nguyễn Thị Kim Thoa - Trạm KN Đan Phượng