Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019

Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Công văn số 911/SNN-TL về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội trong mùa mưa, lũ năm 2019, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi triển khai kiểm tra, đánh giá hiện trạng và khắc phục những công trình, hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn và lập phương án phòng chống úng, ngập vụ mùa năm 2019, phương án bảo vệ công trình thủy lợi.

Củng cố lực lượng đảm bảo đủ năng lực chuyên môn về quản lý, vận hành; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa, lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình; Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành hồ chứa.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình tổ chức trực ban, cử cán bộ thường trực tại công trình và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra nhằm sớm phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu khi có sự cố xảy ra.

UBND các quận, huyện, thị xã: Phối hợp chặt chẽ với các Công ty thủy lợi tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.

Ban quản lý dự án các dự án thủy lợi và dự án liên quan đến công trình thủy lợi: Đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tu bổ, sửa chữa các công trình chống úng, hồ đập, nạo vét kênh tiêu,... Việc sửa chữa, nâng cấp công trình phải hoàn thành trước ngày 31/5/2019. Đối với các dự án đang triển khai phải đảm bảo đúng tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn, xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình và từng hạng mục công trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội kiểm tra, thực hiện duy tu, bảo dưỡng các hệ thống điện, kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ sản xuất, ưu tiên cấp nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tiêu hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập./.

TX (Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội)