Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023

Công đoàn Ngành NN&PTNT Hà Nội vừa tổ chức Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có bà Nguyễn Thị Tuyến – Chủ tịch Liên đoàn lao động TP. Hà Nội, ông Chu Phú Mỹ - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, ông Trần Văn Quý – Phó chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam, đại biểu đại diện Công đoàn các sở, ngành, liên đoàn lao động các quận, huyện, thị xã và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.          Nhiệm kỳ khóa IV (2013 – 2018), Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội luôn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, qua đó, đã chú trọng, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cũng như chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động; Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội,… được triển khai hiệu quả, sâu rộng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đơn vị, ngành và Thành phố. Đại hội đã tập trung đánh giá phong trào công nhân viên chức lao động và công tác Công đoàn sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ  khóa V (2018 -2023) với nhiệm vụ trọng tâm: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hiệu quả, xây dựng tổ chức công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội vững mạnh. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu bầu 22 đồng chí Ban chấp hành công đoàn ngành khóa V, 8 đồng chí dự đại hội công đoàn thành phố lần thứ XVI và 1 đồng chí tham dự đại hội công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam lần thứ V.

Tại Đại hội đã có rất nhiều bằng khen, cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động Thành phố,  Công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam được trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua./.

Lưu Phượng