Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua số 6 tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018

Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và giới thiệu mô hình công đoàn cơ sở điển hình của công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên trong cụm đã tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ toàn ngành có nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm của Thủ đô và đất nước. Các đơn vị thành viên đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, tổ chức phát động tháng ATVSLĐ, tổ chức thăm, tặng quà CNVCLĐ bị tai nạn lao động, ốm đau gặp khó khăn. Qua tổng kết toàn cụm có 358 trường hợp được trợ cấp với tổng số tiền gần 426 triệu đồng. Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì việc thực hiện vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm tại 10 công đoàn cơ sở với số tiền là 2,6 tỷ đồng, giải quyết cho trên 360 CNVCLĐ vay vốn làm kinh tế gia đình có hiệu quả như công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT, công đoàn ngành Công thương...

Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua đã được phát động, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo". Tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo hướng đổi mới cả về nội dung hình thức đến phương pháp hoạt động...

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đoàn đại biểu đã tham quan mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm (A-Z) của HTX Hoàng Long tại xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội./.

Nguyễn Thúy