Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương Mỹ: Thanh tra công tác đảm bảo ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm

UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch 189/KH-UBND về công tác thanh tra đảm bảo ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm từ nay đến cuối năm 2019.Theo đó, đối tượng thanh tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp. Nội dung thanh tra sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP tại các cơ sở . Về hình thức thanh tra, các đoàn thanh tra sẽ tổ chức thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

Để công tác thanh tra đạt được hiệu quả cao nhất, UBND huyện Chương Mỹ ra chỉ tiêu phấn đấu đối với cấp huyện các cơ sở được thanh tra đạt 25% trên tổng số quản lý; đối với cấp xã, thị trấn đạt 50% trên tổng số quản lý. Các đoàn thanh tra, kiểm tra khi đi kiểm tra cần đảm bảo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm về ATTP. Trong quá trình thanh tra kết hợp làm công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Kết thúc đợt thanh tra, đoàn tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP.

Trước đó, UBND huyện Chương Mỹ đã có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra sản xuất, kinh doanh ATTP phục vụ Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn. Yêu cầu Phòng kinh tế xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chuyên đề về ATTP dịp Tết Trung thu năm 2019. Tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, các điểm kinh doanh bánh Trung thu không có điểm kinh doanh cố định, các sản phẩm bánh Trung thu giá rẻ có nguồn gốc sản xuất trên địa bàn hoặc bên ngoài (bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu); tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn. Tổ chức lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm (nhất là đối với các sản phẩm tự công bố); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thường xuyên tuyên truyền vận động người tiêu dùng mua các sản phẩm bánh Trung thu tại các điểm kinh doanh có đủ giấy tờ về ATTP; thường xuyên cập nhật, đưa tin cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo ATVSTP.

UBND các xã, thị trấn cần kiên quyết loại bỏ các điểm kinh doanh bánh Trung thu tại vỉa hè, lòng đường, các bãi đất trống, khuôn viên các cơ quan, đơn vị... không đảm bảo điều kiện ATVSTP; tuyên truyền, vận động người tiêu dùng mua các sản phẩm bánh Trung thu tại các điểm kinh doanh có đủ giấy tờ về ATTP trên địa bàn qua các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết và cùng giám sát. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh và nhân bánh Trung thu yêu cầu tuân thủ các điều kiện đảm bảo ATTP theo quy định hiện hành./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)