Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ động phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn

Bệnh khảm lá sắn do virus Sri Lanka Cassava Mosaic Virus (SLCMV) gây ra là loại bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh qua môi giới truyền hình là bọ phấn trắng và đặc biệt là qua hom giống. Bệnh đã lây lan nhanh và gây hại nghiêm trọng các vùng trồng sắn ở nước ta.Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật, đến tháng 8/2020, 02 tỉnh phía Bắc đã ghi nhận xuất hiện bệnh khảm lá sắn là Hòa Bình và Lào Cai do sử dụng giống nhiễm bệnh được vận chuyển từ Đắc Lắc.

Theo kế hoạch, năm 2021 trên địa bàn Hà Nội gieo trồng khoảng 700 ha sắn. Để chủ động ngăn chặn, phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn và đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, Chi cục Trồng Trọt và BVTV Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã có diện tích trồng sắn (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây) tiếp tục thực hiện chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn; công văn số 3557/BVTV-TV ngày 11/12/2019 của Cục BVTV về việc ngăn chặn bệnh khảm lá sắn lây lan, gây hại ở các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt kiểm soát chặt chẽ nguồn giống sắn trên địa bàn, tổ chức thông tin tuyên truyền và có biện pháp ngăn chặn doanh nghiệp, cá nhân mua bán hom giống từ các vùng bị bệnh; Tăng cường điều tra, phát hiện, chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn kịp thời, hiệu quả./.

TX (TH)