Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp giống, vật tư cho các hộ tham gia mô hình Sản xuất mạ khay để mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy

Nhằm phát triển sản xuất mạ khay để mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu gieo cấy. Thúc đẩy, mở rộng và phát triển các trung tâm sản xuất mạ khay, phục vụ cho mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy, nâng cao nhận thức cho người nông dân trong việc tiếp cận, áp dụng cơ giới hoá sản xuất lúa;        Là nơi thăm quan học tập cho người dân các vùng lân cận, là tiền đề để mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy. Thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa  nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy, nhằm giải phóng sức lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người trồng lúa.

        Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai mô hình Sản xuất mạ khay để mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy với qui mô 50ha/vụ mùa. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% giống và 50% giá thể. Mô hình được triển khai thực hiện tại xã Nam Phương Tiến – Chương Mỹ - Hà Nội.

       Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã phối hợp với đơn vị cung cấp là Công ty CP Giống cây trồng Trung ương và Công ty CP công nông nghiệp Hà Nội tổ chức cấp giống và giá thể hỗ trợ cho Hợp tác xã nông nghiệp Nam Phương Tiến - Chương Mỹ.

       Tại buổi giao nhận, các hộ xã viên của Hợp tác xã tham gia mô hình được nhận tổng số 1.125kg giống lúa Thiên Ưu 8 (giống xác nhận) và 30 tấn giá thể để sản xuất mạ khay. Qua kiểm tra đánh giá, 100% số giống, giá thể đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu,...

        Bên cạnh việc hỗ trợ 50% giống, 50% giá thể, các hộ xã viên còn được cán bộ chỉ đạo mô hình hướng dẫn kỹ thuật ngâm ủ, gieo mạ khay, chăm sóc mạ sau gieo và cấy lúa bằng máy. Qua đó, các hộ xã viên đã nắm bắt được những kỹ thuật cơ bản ngâm ủ, gieo mạ khay và cấy bằng máy.

         Sau khi nhận giống, HTX đã chỉ đạo ngâm ủ giống và gieo mạ khay tập trung tại Nhà sơ chế thôn Đồi Miễu để đảm bảo kỹ thuật, sau đó sẽ giao cho các hộ tự chăm sóc tại nhà.

         Phòng Khuyến nông trồng trọt - Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục phối hợp với trạm Khuyến nông Chương Mỹ phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ với cán bộ chỉ đạo mô hình bám sát cơ sở, theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia để mô hình đạt kết quả tốt./.

Hà Thúy Tuyển – Trạm KN Chương Mỹ