Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Huyện ủy Hoài Đức

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Huyện ủy Hoài Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp.Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Theo báo cáo, trong 4 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 6.928,5 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp 573,5 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Diện tích cấy lúa xuân là 1.728 ha, cây màu 1.325 ha đạt 100% kế hoạch. Thực hiện nhanh việc tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn lợn là 27.429 con bằng 50% cùng kỳ trước khi dịch bệnh. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phòng trừ sinh vật hại cây trồng. Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2020; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao 5 xã phấn đấu hoàn thành năm 2020. Dự kiến cuối năm 2020 tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.234 tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2019. Để đạt được mục tiêu trên, trong 8 tháng cuối năm, huyện Hoài Đức đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo đó, tăng cường hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, tu sửa kênh mương, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, duy trì phát triển vùng rau hiện có 682 ha. Vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng rau để nâng cao thu nhập. Hỗ trợ triển khai các mô hình trồng bưởi hữu cơ tại xã Cát Quế, mô hình thâm canh, chế biến, bảo quản bưởi tại xã Dương Liễu, mô hình ghép cải tạo nhãn và thâm canh nhãn tại xã Song Phương. Tập trung chỉ đạo tái đàn lợn, phấn đấu đàn lợn đạt 50.000 con, trong đó lợn thịt 45.000 con, bằng trước khi dịch tả lợn Châu Phi. Tập trung giải ngân nguồn vốn giải quyết việc làm, ưu tiên các hộ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn. Hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá giới thiệu sản phâm nông nghiệp. Chỉ đạo các xã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với tiêu chí phường.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, huyện Hoài Đức có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, huyện tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp để góp phần vào sự tăng trưởng trung của ngành nông nghiệp Thủ đô. Trong đó chú ý cải cách thủ tục hành chính để kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị huyện cần hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra trên mọi lĩnh vực. Chú trọng xây dựng quy hoạch, trong đó chú ý đến quy hoạch các cụm làng nghề. Phát triển đô thị đi liền với kinh tế đô thị. Bên cạnh đó, cần xác định tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn, đặc biệt chú ý phát triển các sản phẩm OCOP./.

Nguyễn Thúy