Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM: Tổng kết Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020"

Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) giai đoạn 2018 - 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Bộ NN&PTNT, Công Thương, Tài Chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch… Về phía Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền dự hội nghị. Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai sâu rộng. Các bộ, ngành và 63 tỉnh, TP cũng đã tích cực vào cuộc, thông qua nhiều đề án để cụ thể hoá việc triển khai Chương trình. Sau gần 3 năm triển khai, với sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân, đến nay cả nước đã có 59/63 tỉnh, TP tổ chức đánh giá, phân hạng được 4.469 sản phẩm của 2.439 chủ thể đã được công nhận đạt từ 3 sao trở lên (vượt 1,86 lần so với mục tiêu giai đoạn 2018 – 2020). Trong đó, 62,2% sản phẩm đạt 3 sao, 36,2% sản phẩm đạt 4 sao và 1,7% sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Riêng đối với Hà Nội, trong giai đoạn 2018 - 2020, thành phố đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển Chương trình. Kết quả, đã có 1.054 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, chiếm gần 1/4 tổng số sản phẩm OCOP của cả nước. Đặc biệt, Chương trình OCOP đã góp phần tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động nông thôn trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá, ý nghĩa lớn nhất mà Chương trình OCOP mang lại là khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương đối với các sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hoá truyền thống. Chương trình OCOP cũng giúp nâng cao giá trị cho sản phẩm của các địa phương với mức tăng bình quân khoảng 17,6%/năm.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị các bộ ngành tập trung hoàn thiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trình Chính phủ, Quốc hội ban hành trong tháng 6/2021. Trong đó, chú trọng phát triển Chương trình OCOP. Xác định đây là chương trình mang tính lâu dài để xây dựng chiến lược tổ chức chỉ đạo triển khai sâu rộng… Tập trung đầu tư phát triển 6 nhóm sản phẩm, trong đó chú trọng các sản phẩm gắn với tiềm năng, lợi thế của vùng miền. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý tuyệt đối không được chạy theo phong trào; tránh xuê xoa trong thẩm định, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP./.

Nguyễn Vàn