Skip Ribbon Commands
Skip to main content

8 nhiệm vụ trọng tâm của Công an Hà Nội trong phòng, chống thiên tai năm 2020

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công an TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 185/KH-CAHN-PV01, về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công an thành phố năm 2020.Theo kế hoạch, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công an TP Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Trong đó, Ban Chỉ huy triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai... Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp từ Công an thành phố đến công an quận, huyện, thị xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện tốt công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Chủ động tham mưu thành phố, các ngành, các cấp rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, ứng trực, trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai, lụt bão, tai nạn, sự cố; có phương án cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả kịp thời. Chủ động phối hợp hiệp đồng với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương, các ban, ngành và công an các tỉnh lân cận ứng phó, xử lý, khắc phục hậu quả do thiên tai và các sự cố nghiêm trọng xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của công an các đơn vị trực thuộc trước mùa mưa bão, đặc biệt tại những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, công an, trại giam, cơ sở giáo dục; các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô; có phương án bảo vệ các công trình, cơ sở hạ tầng, bảo vệ đê, kè, cống, hồ chứa nước... Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng thiên tai để hoạt động phá hoại và vi phạm pháp luật.

Chủ động phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động và những thành tích của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ tham gia xử lý, khắc phục tình huống thiên tai, sự cố; kịp thời thông tin chính xác tình hình an ninh trật tự có liên quan đê cảnh báo, khuyến cáo an toàn đến nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về: Bảo vệ hành lang đê, điều, công trình thủy lợi; các bến khách ngang sông, các phương tiện đường thủy không bảo đảm an toàn; khai thác cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông, nhất là các tuyến đê xung yếu, các khu vực phân lũ, chậm lũ; cứu nạn, cứu hộ...

Căn cứ đặc điểm tình hình địa bàn, các đơn vị chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công an thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch huấn luyện, diễn tập, thực tập hoặc tham gia diễn tập các tình huống về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; tố chức tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ trực tiếp làm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)