Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5732/QĐ-UBND

5732/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Hội Nông dân xã Trung Mầu sử dụng địa danh "Trung Mầu" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Bưởi Trung Mầu" ở xã Trung Mầu - huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT