Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5730/QĐ-UBND

5730/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Hội nông dân xã Phú Thị sử dụng địa danh " Phú Thị" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Bưởi Phú Thị" ở xã Phú Thị - huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT