Skip Ribbon Commands
Skip to main content

57/TB - TTKN

57/TB - TTKN

Thông báo về việc mời đơn vị, tổ chức thẩm định giá tài sản thanh lý, mua sắm tài sản công, mua trang phục Khuyến nông của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội năm 2024

NỘI DUNG CHI TIẾT