Skip Ribbon Commands
Skip to main content

55/TB - TTKN

55/TB - TTKN

Thông báo về việc mời đơn vị, tổ chức thẩm định giá giống, vật tư, phân bón thực hiện các mô hình Khuyến nông trồng trọt vụ mùa và vụ thu đông phục vụ lập dự toán các gói thầu nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội năm 2024

NỘI DUNG CHI TIẾT