Skip Ribbon Commands
Skip to main content

493/BC-SNN

493/BC-SNN

Sơ kết phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" năm 2018

NỘI DUNG CHI TIẾT