Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3896/QĐ-UBND

3896/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thànhsử dụng địa danh "Mỹ Thành" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Gạo hữu cơ Japonica Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội" cho sản phẩm gạo Japonica ở xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT