Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3895/QĐ-UBND

3895/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến sử dụng địa danh "Nam Phương Tiến" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Gạo hữu cơ Japonica Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ - Hà Nội" cho sản phẩm gạo hữu cơ Japonica ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT