Skip Ribbon Commands
Skip to main content

11/CT-UBND

11/CT-UBND

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT