Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn triển khai phun thuốc diệt ruồi và vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đợt sau tiêm phòng đại trà

Để chủ động tiêu diệt véc tơ truyền bệnh, nhằm ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, đồng thời ngăn ngừa dịch bệnh truyền lây từ động vật sang người, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, xin giới thiệu cách phun thuốc diệt ruồi năm 2024 và vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường sau tiêm phòng đại trà đợt 1/2024. Cụ thể như sau:  1. Kỹ thuật vệ sinh tiêu độc:

* Bư­ớc 1: Vệ sinh cơ giới:

- Tổng vệ vệ sinh từng gia đình, cụm dân cư­, nơi công cộng, đư­ờng làng, ngõ xóm, thu gom rác thải và xử lý như sau:

+) Đối với các loại phân, chất độn chuồng, chất thải chăn nuôi đem ủ theo phương pháp nhiệt sinh học (ủ kín).

+) Phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột, thu gom rác thải, phân loại và xử lý theo quy định.

- Yêu cầu cần phải thực hiện vệ sinh cơ giới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: quét dọn sạch sẽ; phát quang bụi rậm; khơi thông cống rãnh... sau đó mới phun hóa chất.

* Bước 2: Tiêu độc bằng hóa chất:

- Sau khi vệ sinh cơ giới xong thì tiến hành tiêu độc bằng hóa chất: Số lượng, tỷ lệ pha thuốc thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

  1. Hóa chất sử dụng vệ sinh tiêu độc:

* Đối với thuốc diệt ruồi:

- VIATOX: Định mức pha: Để phun tiêu diệt côn trùng bay (ruồi): 01 lít thuốc VIATOX pha với 60 lít nước sạch, phun được 1.200 m2.

- Đối tượng phun thuốc diệt ruồi: Các cơ sở chăn nuôi, khu vực chợ kinh doanh buôn bán động vật và sản phẩm động vật. Kết hợp với xử lý vôi bột tại các điểm ra vào giữa các thôn, xã liền kề.

* Đối với vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường sau tiêm phòng đại trà:

- Định mức pha, phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất như sau:

+) 01 lít thuốc Supercid pha với 200 lít nước sạch, phun được 1.000 m2

+) 01 kg thuốc HanKon WS pha với 200 lít nước sạch, phun được 2.000 m2

+) 01 kg thuốc ViaKon  pha với 200 lít nước sạch, phun được 1.000 m2

+) 01 kg thuốc NavetKon-S pha với 200 lít nước sạch, phun được 1.000 m2

- Kết hợp sử dụng vôi bột để sát trùng các điểm liền kề giữa các xã.

* Đối tượng vệ sinh khử trùng, tiêu độc:

+) Các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở ấp trứng gia cầm,  khu vực chợ kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật, khu giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, nơi tập trung gia súc, gia cầm;

+) Các ổ dịch cũ như: Lở mồm long móng gia súc, Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, dại chó mèo....;

+) Nơi thu gom rác thải, chất thải trong khu dân cư, bãi rác nơi công cộng, hố ủ phân;

+) Đường làng, ngõ xóm thực hiện khử trùng, tiêu độc bằng vôi bột

* Lưu ý: Sau 10 ngày từ khi kết thúc đợt tổng vệ sinh tiêu độc phải tiến hành thu hồi toàn bộ vỏ bao bì, vỏ lọ hóa chất đã sử dụng hết, lập sổ theo dõi, phối hợp với các  cơ quan có liên quan tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định tránh gây ô nhiễm môi trường./.

                                          Vương Thị Chung – TTDVNN huyện Thạch Thất