Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoài Đức tiến gần mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao

Năm 2017, huyện Hoài Đức là một trong những địa phương đầu tiên của TP Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ công nhận “huyện đạt chuẩn nông thôn mới”. Đến nay, sau nhiều năm nỗ lực, địa phương này đã tiến thêm một bước dài đến mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao.Gần 9.300 tỷ đồng nguồn lực đầu tư

Năm 2010, huyện Hoài Đức bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp; bình quân các xã chỉ đạt 8,5/19 tiêu chí. Hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, nhiều công trình xuống cấp chưa được đầu tư.

Trước bối cảnh nhiều khó khăn, huyện Hoài Đức đã xác định mục tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn. Điều đáng khích lệ, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hoài Đức luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của TP Hà Nội.

Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, xã Yên Sở (huyện Hoài Đức) được lựa chọn là một trong 15 xã điểm của TP Hà Nội. Từ mô hình này, huyện vừa làm, vừa rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt đến các xã trong toàn huyện.

Nhiều chủ trương, chính sách của TP Hà Nội đã được ban hành, được triển khai sâu rộng, tác động tích cực đến quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Hoài Đức. Điển hình là Quyết định số 16/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về hỗ trợ xây dựng đường giao thông, hay Nghị quyết số 25-NQ/HĐND của HĐND TP Hà Nội về hỗ trợ phát triển vùng sản xuất nông nghiệp…

Cùng với hỗ trợ của Trung ương và TP Hà Nội, huyện Hoài Đức đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đưa “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Công cuộc xây dựng nông thôn mới nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Điều này được thể hiện qua con số nguồn lực huy động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong tổng số gần 9.300 tỷ đồng huy động trong giai đoạn 2016 - 2023, vốn huy động ngoài ngân sách (xã hội hoá trong nhân dân) đạt gần 354 tỷ đồng (chiếm gần 4%).

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của các thành phần kinh tế và nhân dân, năm 2017, huyện Hoài Đức đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2023, huyện có 16/19 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao và 3/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện phân bổ, quản lý sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định, bảo đảm đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích và công khai, minh bạch. Tính đến hết năm 2023, huyện Hoài Đức đã xử lý dứt điểm, không để xảy ra nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.'

Kết quả rà soát căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 3099/QĐ-UBND và 4157/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, huyện Hoài Đức tự đánh giá đã đạt 9/9 tiêu chí.

Theo ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, TP phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2024. Để đạt được mục tiêu trên, một trong những điều kiện cần là có ít nhất 4/17 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hiện nay, Hà Nội đang chỉ đạo huyện Hoài Đức và 3 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. “Đây không chỉ là nhiệm vụ của huyện mà còn là mục tiêu chung của TP. Do đó, đề nghị huyện Hoài Đức tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ cùng các sở ngành để sớm hoàn thiện hồ sơ, minh chứng…” - ông Ngọ Văn Ngôn  nói thêm.

Đại diện Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội, dự kiến trong tháng 10/2024, Hà Nội sẽ trình Trung ương hồ sơ đề xuất công nhận TP hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Chính vì vậy, trong quý I/2024, huyện Hoài Đức sẽ phải hoàn thiện hồ sơ để trình Trung ương thẩm tra, đánh giá, công nhận trong thời gian sớm nhất./.

NT (Theo Báo KTĐT)