Skip Ribbon Commands
Skip to main content

949/SNN- KHTC

949/SNN- KHTC

Hỗ trợ người chăn nuôi lợn có vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng bị thiệt hại do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra

NỘI DUNG CHI TIẾT