Skip Ribbon Commands
Skip to main content

87/TB-SNN

87/TB-SNN

Thông báo Kết luận của đồng chí Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Hội nghị xúc tiến kết nối Doang nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển chế biến, liên kết vùng tạo chuỗi để phát triển sản phẩm chủ lực, xúc tiến xuất khẩu chính ngạch sản phẩm nông nghiệp

NỘI DUNG CHI TIẾT