Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5734/QĐ-UBND

5734/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Hội Nông dân xã Nghĩa Hương sử dụng địa danh "Văn Quang" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Cót nan Văn Quang" ở xã Nghĩa Hương - huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT