Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5733/QĐ-UBND

5733/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông Dư sử dụng địa danh "Đông Dư" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Ổi Đông Dư" ở xã Đông Dư - huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT