Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5731/QĐ-UBND

5731/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Kiêu Kỵ sử dụng địa danh "Kiêu Kỵ" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Cam Kiêu Kỵ" ở xã Kiêu Kỵ - huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT