Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5729/QĐ-UBND

5729/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Hội Nông dân xã Sài Sơn sử dụng địa danh "Sài Sơn" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Bưởi chua đầu tôm Sài Sơn" ở xã Sài Sơn - huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT