Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5727/QĐ-UBND

5727/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho phép Phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây sử dụng địa danh "Đường Lâm" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận: "Tương Đường Lâm" và "Bánh gai Đường Lâm" ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT