Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5723/QĐ-UBND

5723/QĐ-UBND

Quyết định Về việc cho phép Hội nông dân thị trấn Quốc Oai sử dụng địa danh "Ngô Sài" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Mộc dân dụng và chế biến lâm sản Ngô Sài" ở thị trấn Quốc Oai - huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT