Skip Ribbon Commands
Skip to main content

402/NV-LS-NVNONN

402/NV-LS-NVNONN

Tạm dừng/hoãn đi công tác nước ngoài trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19

NỘI DUNG CHI TIẾT