Skip Ribbon Commands
Skip to main content

32/KH-TTKN

32/KH-TTKN

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

NỘI DUNG CHI TIẾT