Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1939/QĐ-UBND

1939/QĐ-UBND

Quyết định Về việc cho phép Hợp tác xã nông nghiệp xã Đỗ Động sử dụng địa danh "Đỗ Động" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Gạo Đỗ Động" cho sản phẩm gạo ở xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT