Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1938/QĐ-UBND

1938/QĐ-UBND

Quyết định Về việc cho phép Hợp tác xã nông nghiệp Hương Ngải sử dụng địa danh "Hương Ngải" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Khoai tây Hương Ngải" cho sản phẩm khoai tây ở xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT