Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1937/QĐ-UBND

1937/QĐ-UBND

Quyết định Về việc cho phép Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao sử dụng địa danh "Đông Cao" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Bưởi đỏ Đông Cao" cho sản phẩm bưởi đỏ ở huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT