Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1936/QĐ-UBND

1936/QĐ-UBND

Quyết định Về việc cho phép Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao, xã Tráng Việt sử dụng địa danh "Đông Cao" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Rau an toàn Đông Cao" cho sản phẩm rau ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT