Skip Ribbon Commands
Skip to main content

151/QĐ-BNN-TT

151/QĐ-BNN-TT

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

NỘI DUNG CHI TIẾT