Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1147/SNN-KHTC

1147/SNN-KHTC

Thực hiện Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT