Skip Ribbon Commands
Skip to main content

112/TB-SNN

112/TB-SNN

Thông báo Về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trự thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2022

NỘI DUNG CHI TIẾT