Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1012/SNN-KHTC

1012/SNN-KHTC

Về việc mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh, lợn chết do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra

NỘI DUNG CHI TIẾT