Skip Ribbon Commands
Skip to main content

02/2020/NQ-HĐND

02/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT