Skip Ribbon Commands
Skip to main content

01/SNN-CNTY

01/SNN-CNTY

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố

NỘI DUNG CHI TIẾT